Pêşdîtin bişîne

هەڵەیەوەیەوەیەوەیەوەیەوەیەوەیەوەیەوەیەوەیەوەیەوە Em hîpên plastikê, nîştên nîşan, hêda plastikê, Pîrokên plastikê, nîştên plastikê, ewêt